BÁSTYA WELLNESS HOTEL * * * *

Általános szerződési feltételek

A szolgáltató adatai:

Bihari és Társai Kft.
Székhelye: 1051 Budapest, Sas u. 9. 3. em. 5
Cégjegyzékszám: 01-09-997865
Adószám: 10660447-2-41

Általános rendelkezések:

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Bástya Konferencia és Wellness Hotel szolgáltatásainak igénybevételét.

1.1. Egyedi feltételek

Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek. Amennyiben külön, speciális megállapodások megkötésére kerül sor utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel, úgy ezen megállapodásokban kifejezetten utalni kell az ÁSZF szabályainak mellőzésére. Ennek hiányában az ÁSZF-nek az egyedi megállapodással nem ellentétes rendelkezései alkalmazandók.

2. Szerződő felek

2.1. A szolgáltatás igénybevevője

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – amennyiben a szerződéskötésre vonatkozó feltételek teljesülnek, azaz rendelésre és visszaigazolásra kerül sor -, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Harmadik fél általi megrendelés

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. Ajánlatkérés

A Vendég írásbeli vagy szóbeli (személyes ajánlatkérés, telefon, e-mail, stb.) ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége a szabad helyek értékesítését követően megszűnik, foglalásokat azok beérkezésének sorrendjében véglegesíti. Árajánlatkérés nem minősül foglalásnak.

3.2. Előleg

A Szolgáltatónak jogában áll kiemelt időszakokra előleget kérni a Vendégtől, melyről a Vendég részére az előleg megérkezésének napjával előleg számlát bocsát ki. Ezzel válik a foglalás garantálttá (OTA vendégek esetében a foglalás teljes értékének beérkezése után).

3.3. Szerződés létrejötte

A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával – előleg megfizetésének kikötése esetén ezen felül az előleg hiánytalan megfizetésével – jön létre, és ez írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.4. Szóbeli foglalás

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek, kivételt képeznek az utcáról betérő (walk-in) szállóvendégek.

3.5. Időtartam

A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.6. Korai távozás

Ha a Vendég – a saját érdekkörében tartozó okból – a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.7. Érkezés és távozás

A Bástya Konferencia és Wellness Hotelbe történő érkezés-távozás: A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni. Ettől eltérni (korai érkezés, késői távozás) csak a recepcióval folytatott előzetes egyeztetés, valamint felár ellenében lehetséges. A szoba elfoglalása után a vendégeknek jogában áll az általa vélt hiányosságokat/problémákat jelezni, szálláshelyének elfoglalása után maximum 20 percig alternatív elhelyezést igényelni. Több mint 30 perc elteltével, másik szoba igényét csak takarítási kötbér ellenében áll módunkban teljesíteni, amennyiben az megvalósítható.

3.8. Meghosszabbítás

A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

3.9. Személyazonosság igazolása

A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.10. Ágynemű csere

A szállodai szobákban az ágyneműt hetente minimum kétszer cseréljük. Külön kérésre napi csere is megoldható 5.000 HUF/csere különdíj fejében. Kérjük, kérésével forduljon a Recepcióhoz.

4. Az elszállásolás meghosszabbítása

4.1. Hosszabbítás hozzájárulása

A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

4.2. Késedelmes távozás

Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

5. Árak

5.1. Listaárak

A hotel mindenkori listaárai a recepción és a szálláshely honlapján kihelyezésre kerülnek.

5.2. Árváltoztatás

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szálláshely honlapján találhatók.

5.3. Tájékoztatás az árakról

A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a hotel recepcióján.

5.4. ÁFA és idegenforgalmi adó

Az árak közlésekor azok tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit – az árlistában megjelölt áron felül – a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

6. Lemondási és módosítási feltételek

6.1. Általános feltételek

Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

 • Érkezés előtt 14 naptól a 8. napig a megrendelés összegének 60%-a.
 • Érkezés előtt a 7. naptól a 4. napig a megrendelés összegének 80%-a.
 • Érkezés előtti 3. naptól, illetve elmaradt foglalások vagy korábbi utazás esetén a megrendelt szobaár, azaz 100%-a fizetendő lemondási díjként.

Lemondást és módosítást csak írásban fogadunk el. Ugyanezekkel a feltételekkel a szállásadó is következmények nélkül elállhat teljesítési kötelezettségétől! A szállásadónak a már megérkezett előlegeket 4.000 HUF-os vagy 10 EUR-ós tranzakciós díjjal csökkentett összeget áll módjában visszautalni. A szállásadónak a visszautalások végrehajtására 30 nap áll rendelkezésére.

6.2. Meg nem érkezés

Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti.

6.3. Panasz és távozás

Ha a vendég a szálláshelyre megérkezik, a szállásdíjat hiánytalanul megfizeti, és a szobát elfoglalja, az ezt követően a vendég által tett megalapozatlan panasz és a szálláshely elhagyásának bejelentése esetén a vendég által kifizetett teljes összegű szállásdíj a szálláshelyet illeti meg.

6.4. Visszautalás díja

A visszautalás esetén tranzakciós díjat számítunk fel!

7. Fizetés módja, garancia

7.1. Fizetési módok

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel, a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP kártyával, illetve átutalással.

7.2. Átutalás

Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig az Bástya Konferencia és Wellness Hotel /Bihari és Társai Kft/ bankszámláján – mindenféle levonás nélkül – jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

8. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

8.1. Azonnali felmondás

A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy külön kötbért felszámítani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 • a Vendég nem rendeltetés szerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt, ott ételt állít elő vagy saját elektromos eszközt helyez üzembe (pl. kávézófőző, merülőforraló, vasaló, hősugárzó, tűzhely, stb.)
 • a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá
 • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, a Szolgáltató alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
 • a Vendég fertőző betegségben szenved
 • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a Szolgáltató visszaigazolásában meghatározott időpontig / a szolgáltató a nem kötbér köteles elállás esetén a visszajáró előleg utalásáról az írásbeni lemondástól számított 30 napon belül intézkedni köteles.

8.2. Vis maior

Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis maior” (pl. háború, tűz, árvíz, behurcolt fertőzés, időjárásbeli viszontagság, víz-, földgáz-, áramhiány, csőtörés, sztrájk bekövetkezése) okokból nem teljesül, a szerződés automatikusan megszűnik.

9. Elhelyezési garancia

9.1. Szolgáltatás biztosítása

Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

9.2. Helyettesítő szállás

A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy – ennek hiányában – magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

9.3. Kártérítési igény

Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet. Amennyiben a Vendég a helyettesítő szálláslehetőséget annak ellenére nem fogadta el, hogy az megfelel a 9.2 pont szerinti követelményeknek, úgy a már megfizetett szállásdíj visszafizetésén kívül egyéb igénnyel a Szolgáltatóval szemben nem élhet.

9.4. Elmaradt szolgáltatások

A szálláshoz kapcsolódó, de igénybe nem vett, vagy elmaradt szolgáltatásokért – amennyiben az nem a Szolgáltató hibájának, mulasztásának következménye (vis maior, váratlan műszaki probléma) – a Vendéget semmilyen kártérítés nem illeti meg.

10. A Vendég jogai

10.1. Használati jogok

A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

10.2. Panaszkezelés

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A panaszt a Szolgáltató recepcióján lehet benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe foglalni. A Szolgáltató kötelezettséget vállal az ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére.

11. A Vendég kötelességei

11.1. Díjfizetés

A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szálláshely szolgáltatás igénybevételekor esedékes.

11.2. Elektromos készülékek

A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását. (Lásd ÁSZF 8.1)

11.3. Kulturált magatartás

A vendég köteles mindennapi kulturált magatartást tanúsítani, ha és amennyiben ezek a szolgáltatót/szállásadó véleménye szerint nem teljesülnek, az felmondhatja szállásadási kötelességeit minden kompenzációs kötelezettség nélkül.

11.4. Dohányzás

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a hotel nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálláshely zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szálláshelyhez tartozó teljes nyílt területen tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálláshely elhelyezte. A hotel alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálláshely területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a hotel területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálláshely területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a hotel üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. A Bástya Konferencia és Wellness Hotel rendelkezik dohányzásra kijelölt hellyel, melyről a recepciós a Vendég részére tájékoztatást nyújt. A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 50 EUR/alkalom külön takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben. A Tűzvédelmi utasítás megszegéséből adódó károkat, annak kapcsán felmerülő költségeket a Vendég köteles megtéríteni.

11.5. Tűz esetén

Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálláshely közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

11.6. Károkozás

A szobákat és a szálláshely közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

11.7. Engedélyköteles tevékenységek

A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz, rendkívüli hang-, fény-, vagy szaghatás előidézésére alkalmas tevékenységhez és minden egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálláshely előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

11.8. Kár bejelentése

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepción, és minden szükséges adatot a hotel rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

11.9. Kamerarendszer

A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálláshely közös használatú területein (kivéve mellékhelyiségek) a Szolgáltató vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerülnek törlésre.

11.10. Közös területek használata

A Vendég (ideértve a szálláshelyen tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a hotel épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetés szerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni. A vendég látogatót csak a szálláshely közös helyiségeiben fogadhat. A szobában csak a recepció engedélyével, esetenként pótdíj megfizetése mellett van erre lehetősége.

11.11. Köntös és távirányító

Elutazáskor a Vendég köteles a szobába bekészített köntösöket és tévé távirányítót a recepción leadni. Ennek elmulasztása, elvesztése, sérülése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott tárgyak után kártérítési díjat felszámítani (Fürdőköntös-10.000 HUF, Távirányító-7.500 HUF), melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A fürdőköntösök szigorúan, csak a szálloda területén használhatóak. Amennyiben az a szálloda területét elhagyja, úgy 2.000 HUF/darab/alkalom extra takarítási díjat számítunk fel.

11.12. Szemét

A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

11.13. Wellness látogatás

A wellness látogatás szabályai mind a szállodában lakó, mind külső vendégekre egyaránt vonatkoznak. Masszázsok, kézi-, gépi testkezelések, páros jacuzzi és egyéb külön díj fejében igénybe vehető kezelésekről kérjük kedves vendégeinket, hogy érdeklődjenek a recepción azok tartalmáról és anyagi vonzatáról. Ha és amennyiben azokat egyeztetés és/vagy engedély nélkül veszik igénybe, azonnal, automatikusan szobaszámlára terheljük vagy helyszínen felszólítjuk értékének megtérítésére.

12. Állatok behozatala

12.1. Háziállatok

Háziállatot a szálláshelyen csak az erre kijelölt szobákban fogadunk.

13. A Szolgáltató jogai

13.1. Zálogjog

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

13.2. Zálogjog alkalmazása

A 13.1 pont szerinti zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szálláshelyet.

13.3. Ellenőrzés

A komplexum területén állandó felügyeletet biztosító recepciós szolgálat jogosult a ki- és belépő vendégek és látogatók ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására.

14. A Szolgáltató kötelezettségei

14.1. Szolgáltatások teljesítése

A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatások szerinti teljesítése.

14.2. Panaszkezelés

A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

14.3. Nyugalom biztosítása

A szálláshelyen belüli területen Vendégeink nyugalma érdekében 22:00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű zenehallgatást.

15. Az adatkezelés biztonsága

15.1. Személyes adatok valódisága

A Vendég által megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

15.2. Adatkezelés

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

15.3. Adatvédelem

Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

15.4. Hatósági adatszolgáltatás

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

16. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

16.1. Felelősségvállalás

A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobai széfben helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

16.2. Kivétel

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy amelyeket a Vendég maga okozott.

16.3. Kijelölt helyek

A Szolgáltató megfelelő tábla kihelyezésével kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

16.4. Értéktárgyak

Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

16.5. Nem rendeltetésszerű használat

Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

16.6. Kár bejelentése

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshelyen, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

16.7. Kártérítés mértéke

A kártérítés mértéke a Ptk. 6:369. § alapján legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

17. Titoktartás

17.1. Személyes adatok védelme

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

18. Vis maior

18.1. Vis maior körülmények

Azon ok, vagy körülmény (például háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, csőtörés, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis maior), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Amennyiben ilyen körülmény bekövetkezik, erről az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni.

19. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

19.1. Teljesítés helye

A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló hotel található.

19.2. Illetékes bíróság

Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban az Miskolci Városi Bíróság – törvényszéki hatáskör esetén az Miskolci Törvényszék – a kizárólag illetékes.

19.3. Alkalmazandó jog

A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése (visszaigazolás elfogadása) esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálláshely honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a szálláshely recepcióján is elhelyezi.

Általános rendelkezések

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Bástya Konferencia és Wellness Hotel szolgáltatásainak igénybevételét.

1.1. Egyedi feltételek

Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek. Amennyiben külön, speciális megállapodások megkötésére kerül sor utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel, úgy ezen megállapodásokban kifejezetten utalni kell az ÁSZF szabályainak mellőzésére. Ennek hiányában az ÁSZF-nek az egyedi megállapodással nem ellentétes rendelkezései alkalmazandók.

Szerződő felek

2.1. Szolgáltató és Vendég

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – amennyiben a szerződéskötésre vonatkozó feltételek teljesülnek, azaz rendelésre és visszaigazolásra kerül sor -, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Közvetítő

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. Ajánlatkérés

A Vendég írásbeli vagy szóbeli (személyes ajánlatkérés, telefon, e-mail, stb.) ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége a szabad helyek értékesítését követően megszűnik, foglalásokat azok beérkezésének sorrendjében véglegesíti. Árajánlatkérés nem minősül foglalásnak.

3.2. Előleg

A Szolgáltatónak jogában áll kiemelt időszakokra előleget kérni a Vendégtől, melyről a Vendég részére az előleg megérkezésének napjával előleg számlát bocsát ki. Ezzel válik a foglalás garantálttá (OTA vendégek esetében a foglalás teljes értékének beérkezése után).

3.3. Szerződés létrejötte

A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával – előleg megfizetésének kikötése esetén ezen felül az előleg hiánytalan megfizetésével – jön létre, és ez írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.4. Szóbeli megállapodás

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek, kivételt képeznek az utcáról betérő (walk-in) szállóvendégek.

3.5. Időtartam

A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.6. Korai távozás

Ha a Vendég – a saját érdekkörében tartozó okból – a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.7. Érkezés és távozás

A Bástya Konferencia és Wellness Hotelbe történő érkezés-távozás: A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni. Ettől eltérni (korai érkezés, késői távozás), csak a recepcióval folytatott előzetes egyeztetés, valamint felár ellenében lehetséges. A szoba elfoglalása után a vendégeknek jogában áll az általa vélt hiányosságokat/problémákat jelezni, szálláshelyének elfoglalása után maximum 20 percig alternatív elhelyezést igényelni. Több mint 30 perc elteltével, másik szoba igényét csak takarítási kötbér ellenében áll módunkban teljesíteni, amennyiben az megvalósítható.

3.8. Meghosszabbítás

A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

3.9. Személyazonosság igazolása

A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.10. Ágynemű csere

A szállodai szobákban az ágyneműt hetente minimum kétszer cseréljük. Külön kérésre napi csere is megoldható 5.000.-/HUF/csere különdíj fejében. Kérjük, kérésével forduljon a Recepcióhoz.

Az elszállásolás meghosszabbítása

4.1. Előzetes hozzájárulás

A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

4.2. Szobaürítés

Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

Árak

5.1. Listaárak

A hotel mindenkori listaárai a recepción és a szálláshely honlapján kihelyezésre kerülnek.

5.2. Árváltoztatás

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szálláshely honlapján találhatók.

5.3. Tájékoztatás

A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a hotel recepcióján.

5.4. ÁFA és idegenforgalmi adó

Az árak közlésekor azok tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit – az árlistában megjelölt áron felül – a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

Lemondási és módosítási feltételek

6.1. Lemondási díjak

Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

 • Érkezés előtt 14 naptól a 8. napig a megrendelés összegének 60%-a,
 • Érkezés előtt a 7. naptól a 4. napig a megrendelés összegének 80%-a,
 • Érkezés előtti 3. naptól, illetve elmaradt foglalások vagy korábbi utazás esetén a megrendelt szobaár, azaz 100%-a fizetendő lemondási díjként.

Lemondást és módosítást csak írásban fogadunk el. Ugyanezekkel a feltételekkel a szállásadó is következmények nélkül elállhat teljesítési kötelezettségétől! A szállásadónak a már megérkezett előlegeket 3.000.- HUF-os vagy 10 EUR-ós tranzakciós díjjal csökkentett összeget áll módjában visszautalni. A szállásadónak a visszautalások végrehajtására 30 nap áll rendelkezésére.

6.2. Előlegfizetés és meg nem érkezés

Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti.

6.3. Megalapozatlan panasz

Ha a vendég a szálláshelyre megérkezik, a szállásdíjat hiánytalanul megfizeti, és a szobát elfoglalja, az ezt követően a vendég által tett megalapozatlan panasz és a szálláshely elhagyásának bejelentése esetén a vendég által kifizetett teljes összegű szállásdíj a szálláshelyet illeti meg.

6.4. Tranzakciós díj

A visszautalás esetén tranzakciós díjat számítunk fel!

Fizetés módja, garancia

7.1. Fizetési módok

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel, a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP kártyával, illetve átutalással.

7.2. Átutalás

Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a Bástya Konferencia és Wellness Hotel /Bihari és Társai Kft/ bankszámláján – mindenféle levonás nélkül – jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

8.1. Azonnali felmondás

A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy külön kötbért felszámítani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt, ott ételt állít elő vagy saját elektromos eszközt helyez üzembe (pl. kávéfőző, merülőforraló, vasaló, hősugárzó, tűzhely, stb.),
 • a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá,
 • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, a Szolgáltató alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
 • a Vendég fertőző betegségben szenved,
 • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a Szolgáltató visszaigazolásában meghatározott időpontig. A szolgáltató a nem kötbér köteles elállás esetén a visszajáró előleg utalásáról az írásbeli lemondástól számított 15 napon belül intézkedni köteles.

8.2. Vis maior

Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis maior” (pl. háború, tűz, árvíz, behurcolt fertőzés, időjárásbeli viszontagság, víz-, földgáz-, áramhiány, csőtörés, sztrájk bekövetkezése) okokból nem teljesül, a szerződés automatikusan megszűnik.

Elhelyezési garancia

9.1. Elhelyezés biztosítása

Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

9.2. Helyettesítő szálláshely

A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy – ennek hiányában – magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

9.3. Kártérítési igény

Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet. Amennyiben a Vendég a helyettesítő szálláslehetőséget annak ellenére nem fogadta el, hogy az megfelel a 9.2 pont szerinti követelményeknek, úgy a már megfizetett szállásdíj visszafizetésén kívül egyéb igénnyel a Szolgáltatóval szemben nem élhet.

9.4. Elmaradt szolgáltatások

A szálláshoz kapcsolódó, de igénybe nem vett, vagy elmaradt szolgáltatásokért – amennyiben az nem a Szolgáltató hibájának, mulasztásának következménye (vis maior, váratlan műszaki probléma) – a Vendéget semmilyen kártérítés nem illeti meg.

A Vendég jogai

10.1. Szolgáltatások használata

A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

10.2. Panaszkezelés

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A panaszt a Szolgáltató recepcióján lehet benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe foglalni. A Szolgáltató kötelezettséget vállal az ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére.

A Vendég kötelességei

11.1. Díjfizetés

A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szálláshely szolgáltatás igénybevételekor esedékes.

11.2. Elektromos készülékek

A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását. (Lásd ÁSZF 8.1)

11.3. Kulturált magatartás

A vendég köteles mindennapi kulturált magatartást tanúsítani, ha és amennyiben ezek a szolgáltatót/szállásadó véleménye szerint nem teljesülnek, az felmondhatja szállásadási kötelességeit minden kompenzációs kötelezettség nélkül.

11.4. Dohányzási tilalom

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a hotel nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálláshely zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szálláshelyhez tartozó teljes nyílt területen tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálláshely elhelyezte. A hotel alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálláshely területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a hotel területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálláshely területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a hotel üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. A Bástya Konferencia és Wellness Hotel rendelkezik dohányzásra kijelölt hellyel, melyről a recepciós a Vendég részére tájékoztatást nyújt. A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 50EUR/alkalom külön takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben. A Tűzvédelmi utasítás megszegéséből adódó károkat, annak kapcsán felmerülő költségeket a Vendég köteles megtéríteni.

11.5. Tűz esetén

Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálláshely közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

11.6. Károkozás

A szobákat és a szálláshely közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

11.7. Engedélyköteles tevékenységek

A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz, rendkívüli hang-, fény-, vagy szaghatás előidézésére alkalmas tevékenységhez és minden egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálláshely előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

11.8. Káreset jelentése

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepción, és minden szükséges adatot a hotel rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

11.9. Kamerarendszer

A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálláshely közös használatú területein (kivéve mellékhelyiségek) a Szolgáltató vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerülnek törlésre.

11.10. Látogatók fogadása

A Vendég (ideértve a szálláshelyen tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a hotel épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetés szerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni. A vendég látogatót csak a szálláshely közös helyiségeiben fogadhat. A szobában csak a recepció engedélyével, esetenként pótdíj megfizetése mellett van erre lehetősége.

11.11. Tárgyak leadása

Elutazáskor a Vendég köteles a szobába bekészített köntösöket és tévé távirányítót a recepción leadni. Ennek elmulasztása, elvesztése, sérülése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott tárgyak után kártérítési díjat felszámítani (Fürdőköntös-10.000.-HUF, Távirányító-7.500.-HUF), melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A fürdőköntösök szigorúan, csak a szálloda területén használhatóak. Amennyiben az a szálloda területét elhagyja, úgy 2.000.- HUF/darab/alkalom extra takarítási díjat számítunk fel.

11.12. Szemét elhelyezése

A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

11.13. Wellness szabályok

A wellness látogatás szabályai mind a szállodában lakó, mind külső vendégekre egyaránt vonatkoznak. Masszázsok, kézi-, gépi testkezelések, páros jacuzzi és egyéb külön díj fejében igénybe vehető kezelésekről kérjük kedves vendégeinket, hogy érdeklődjenek a recepción azok tartalmáról és anyagi vonzatáról. Ha és amennyiben azokat egyeztetés és/vagy engedély nélkül veszik igénybe, azonnal, automatikusan szobaszámlára terheljük vagy helyszínen felszólítjuk értékének megtérítésére.

Állatok behozatala

12.1. Háziállatok

Háziállatot a szálláshelyen csak az erre kijelölt szobákban fogadunk.

A Szolgáltató jogai

13.1. Zálogjog

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

13.2. Zálogjog alkalmazása

A 13.1 pont szerinti zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szálláshelyet.

13.3. Ellenőrzés

A komplexum területén állandó felügyeletet biztosító recepciós szolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek és látogatói ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására.

A Szolgáltató kötelezettségei

14.1. Szolgáltatások teljesítése

A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás ok szerinti teljesítése.

14.2. Panaszkezelés

A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

14.3. Nyugalom biztosítása

A szálláshelyen belüli területen Vendégeink nyugalma érdekében 22:00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű zenehallgatást.

Adatkezelés biztonsága

15.1. Személyes adatok valódisága

A Vendég által megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

15.2. Hozzáférés

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

15.3. Adatvédelem

Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

15.4. Hatósági adatszolgáltatás

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

A Szolgáltató kártérítési felelőssége

16.1. Kártérítési felelősség

A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobai széfben helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

16.2. Káresemények

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy amelyeket a Vendég maga okozott.

16.3. Tiltott területek

A Szolgáltató megfelelő tábla kihelyezésével kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

16.4. Értéktárgyak

Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

16.5. Nem rendeltetésszerű használat

Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

16.6. Kárjelentés

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshelyen, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

16.7. Kártérítés mértéke

A kártérítés mértéke a Ptk. 6:369. § alapján legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

Titoktartás

17.1. Adatvédelem

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

Vis maior

18.1. Vis maior

Azon ok, vagy körülmény (például háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, csőtörés, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis maior), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Amennyiben ilyen körülmény bekövetkezik, erről az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni.

Teljesítés helye és jogviszony

19.1. Teljesítés helye

A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló hotel található.

19.2. Illetékes bíróság

Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban az Miskolci Városi Bíróság – törvényszéki hatáskör esetén az Miskolci Törvényszék – a kizárólag illetékes.

19.3. Alkalmazandó jog

A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése (visszaigazolás elfogadása) esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálláshely honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a szálláshely recepcióján is elhelyezi.

Önnek is jár egy kis kényeztetés

Foglaljon szállodánkba, és fedezze fel **** Standard és **** Superior szobáinkat, amelyek maximális kényelmet és luxust biztosítanak. Modern felszereltségünk és elegáns berendezéseink garantálják a pihentető és felejthetetlen kikapcsolódást.