Bástya Konferencia és Wellness Hotel
Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A szolgáltató adatai
  • Bihari és Társai Kft.
  • Székhelye: 1051 Budapest, Sas u. 9. 3. em. 5
  • Cégjegyzékszám: 01-09-997865
  • Adószám: 10660447-2-41
1. Általános rendelkezések

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Bástya Konferencia és Wellness Hotel szolgáltatásainak igénybevételét.

1.1. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek. Amennyiben külön, speciális megállapodások megkötésére kerül sor utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más- más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel, úgy ezen megállapodásokban kifejezetten utalni kell az ÁSZF szabályainak mellőzésére. Ennek hiányában az ÁSZF-nek az egyedi megállapodással nem ellentétes rendelkezései alkalmazandók.

2. Szerződő felek

2.1.A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – amennyiben a szerződéskötésre vonatkozó feltételek teljesülnek, azaz rendelésre és visszaigazolásra kerül sor -, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2.Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1.A Vendég írásbeli vagy szóbeli (személyes ajánlatkérés, telefon, e-mail, stb.) ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld, melyre 24 óra áll rendelkezésére. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége a szabad helyek értékesítését követően vagy azok hiányában megszűnik, foglalásokat azok beérkezésének sorrendjében véglegesíti. Árajánlatkérés nem minősül foglalásnak.

3/1/B
A szolgáltató honlapján RES’n’WEB rendszeren azonnali foglalási lehetőséget biztosít szabad helyek függvényében, ahol is a visszaigazolás generálása szinte azonnal megtörténik és a foglaló befizetésére is lehetőséget kap azzal is erősítve foglalási szándékát és biztosítva helyét.

3.2. A Szolgáltatónak jogában áll kiemelt időszakokra előleget  kérni a Vendégtől melyről a Vendég részére az előleg megérkezésének napjával előleg számlát bocsát ki. Ezzel válik a foglalás garantálttá (OTA vendégek esetében a foglalás teljes értékének beérkezése után).

3.3.A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával – előleg megfizetésének kikötése esetén ezen felül az előleg hiánytalan megfizetésével – jön létre, és ez írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.4.Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek, kivételt képeznek az utcáról betérő (walkin) szállóvendégek.

3.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.6.Ha a Vendég – a saját érdekkörében tartozó okból – a meghatározott időtartam lejárta előtt

véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.7. A Bástya Konferencia és Wellness Hotelbe történő érkezés-távozás:

A szállodai szobát az érkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni. Ettől eltérni (korai érkezés, késői távozás), csak a recepcióval folytatott előzetes egyeztetés, valamint felár ellenében lehetséges. A szoba elfoglalása után a vendégeknek jogában áll az általa vélt hiányosságokat/problémákat jelezni, szálláshelyének elfoglalása után maximum 20 percig alternatív elhelyezést igényelni. Több mint 30 perc elteltével, másik szoba igényét csak takarítási kötbér ellenében áll módunkban teljesíteni amennyiben az megvalósítható.

3.8.A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

3.9.A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.10. A szállodai szobákban az ágyneműt hetente minimum kétszer cseréljük. Külön kérésre napi csere is megoldható 5.000.-/HUF/csere különdíj fejében. Kérjük, kérésével forduljon a Recepcióhoz.

4. Az elszállásolás meghosszabbítása

4.1.A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

4.2.Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

5. Árak

5.1.A hotel mindenkori listaárai a recepción és a szálláshely honlapján kihelyezésre kerülnek.

5.2.A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szálláshely honlapján (https://www.bastyawellnesshotel.hu)találhatók.

5.3.A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a hotel recepcióján.

5.4.Az árak közlésekor azok tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit – az árlistában megjelölt áron felül – a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

6. Lemondási és módosítási feltételek

6.1.Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:
érkezés előtt 14 naptól a 8. napig a megrendelés összegének 60 %-a,
érkezés előtt a 7. naptól a 4. napig a megrendelés összegének 80 %-a,
érkezés előtti 3. naptól, illetve elmaradt foglalások vagy korábbi utazás esetén a megrendelt szobaár, azaz 100%-a fizetendő lemondási díjként.

Lemondást és módosítást kizárólag írásban fogadunk el.  Díjmentes módosításra  1   alkalommal van lehetőség, azon kitétellel , hogy az új  dátumra az  eredeti lemondási feltételek  nem vonatkoznak. Kötbérmentes lemondásra  a 2. időpontra  vonatkozóan nincs lehetőség , az minden ilyen esetben 100 %.

Ugyanezen feltételekkel a szállásadó is következmények nélkül elállhat teljesítési kötelezettségétől!

6.2.Ha a Szerződő fél, a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és a foglalás napján nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik) ,vagy szállását a távozás megjelölt időpontja előtt kívánja elhagyni úgy a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti illetve a fennmaradó (még meg nem fizetett szállásdíjra) összegre igényt tart.

6.3.Ha a vendég a szálláshelyre megérkezik, a szállásdíjat hiánytalanul megfizeti, és a szobát elfoglalja, az ezt követően a vendég által tett megalapozatlan panasz és a szálláshely elhagyásának bejelentése esetén a vendég által kifizetett teljes összegű szállásdíj a szálláshelyet illeti meg.

6.4.A visszautalás esetén tranzakciós díjat számítunk fel!

Lemondás esetén az előleg  visszatérítése:

Banki utalás esetén  : 10.000.- Ft,  vagy 30 EUR

Kuponos foglalás esetén :a kuponos cég jutaléka + 10.000.- Ft
SZÉP kártyás fizetés esetén:   jutalék + 10.000.- Ft tranzakciós díjjal csökkentett összeg kerül visszafizetésre.

Az előleg visszatérítése a beérkezett fizetési móddal megegyező módon történik.

SZÉP kártya esetén a vendégnek  a kártyát kibocsátó bank online felületén saját  felhasználói  belépéssel  kell kezdeményeznie  a tranzakciót.
A szállásadónak a visszautalások végrehajtására 30 nap áll rendelkezésére.

7. Fizetés módja, garancia

7.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel, a Szolgáltató által

elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP kártyával, illetve átutalással.

7.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig az Bástya Konferencia és Wellness Hotel /Bihari és Társai Kft/ bankszámláján – mindenféle levonás nélkül – jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

7.3 A pénztártól való távozás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

8. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

8.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy külön kötbért felszámítani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

  • a Vendég nem rendeltetés szerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt, ott ételt állít elő vagy saját elektromos eszközt helyez üzembe (pl. kávézőfő, merülőforraló, vasaló, hősugárzó, tűzhely, stb.);
  • a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
  • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, a Szolgáltató alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
  • a Vendég fertőző betegségben szenved;
  • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a Szolgáltató visszaigazolásában meghatározott időpontig / a szolgáltató a nem kötbér köteles elállás esetén a visszajáró előleg utalásáról az írásbeni lemondástól számított 15 napon belül intézkedni köteles.

8.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” (pl. háború, tűz, árvíz, behurcolt fertőzés időjárásbeli viszontagság, víz-, földgáz-, áramhiány, csőtörés, sztrájk bekövetkezése) okokból nem teljesül, a szerződés automatikusan megszűnik.

9. Elhelyezési garancia

9.1. Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

9.2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy – ennek hiányában – magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

9.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet. Amennyiben a Vendég a helyettesítő szálláslehetőséget annak ellenére nem fogadta el, hogy az megfelel a

9.2 pont szerinti követelményeknek, úgy a már megfizetett szállásdíj visszafizetésén kívül egyéb igénnyel a Szolgáltatóval szemben nem élhet.

9.4. A szálláshoz kapcsolódó, de igénybe nem vett, vagy elmaradt szolgáltatásokért – amennyiben az nem a Szolgáltató hibájának, mulasztásának következménye(vis maior, váratlan műszaki probléma)- a Vendéget semmilyen kártérítés nem illeti meg.

10. A Vendég jogai

10.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

10.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A panaszt a Szolgáltató recepcióján lehet benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe foglalni. A Szolgáltató kötelezettséget vállal az ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére.

10.3 A szolgáltató visszamenőleges panaszokra nem köteles reagálni (pl.: érkezés napján tapasztalt de nem jelzett műszaki gondok távozás napján való kompenzációjára) panaszait a vendég köteles a tapasztalásukat követően (maximum 1 óra intervallum) közvetlenül jelezni a recepció felé. Amennyiben ez nem valósul meg úgy kompenzációs igényükről automatikusan lemondanak.

11. A Vendég kötelességei

11.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szálláshely szolgáltatás igénybevételekor esedékes.

11.2. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.(Lásd ÁSZF 8.1)

11.3. A vendég köteles mindennapi kulturált magatartást tanusítani, ha és amennyiben ezek a szolgáltatót/szállásadó véleménye szerint nem teljesülnek az felmondhatja szállásadási kötelességeit minden kompenzációs kötelezettség nélkül.

11.4. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a hotel nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálláshely zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szálláshelyhez tartozó teljes nyílt területen tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálláshely elhelyezte. A hotel alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálláshely területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a hotel területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálláshely területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a hotel üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértőmagatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. A Bástya Konferencia és Wellness Hotel rendelkezik dohányzásra kijelölt hellyel, melyről a recepciós a Vendég részére tájékoztatást nyújt.

A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 100EUR/alkalom  külön takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben. A Tűzvédelmi utasítás megszegéséből adódó károkat, annak kapcsán felmerülő költségeket a Vendég köteles megtéríteni.

11.5. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálláshely közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

11.6. A szobákat és a szálláshely közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

11.7. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz, rendkívüli hang-, fény-, vagy szaghatás előidézésére alkalmas tevékenységhez és minden egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálláshely előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

11.8. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepción, és minden szükséges adatot a hotel rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

11.9. A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálláshely közös használatú területein (kivéve mellékhelyiségek) a Szolgáltató vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerülnek törlésre.

11.10. A Vendég (ideértve a szálláshelyen tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a hotel épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetés szerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni. A vendég látogatót csak a szálláshely közös helyiségeiben fogadhat. A szobában csak a recepció engedélyével, esetenként pótdíj megfizetése mellett van erre lehetősége.

11.11. Elutazáskor a Vendég köteles a szobába bekészített köntösöket és tévé távirányítót a recepción leadni. Ennek elmulasztása, elvesztése, sérülése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott tárgyak után kártérítési díjat felszámítani (Fürdőköntös-10.000.-HUF ; Távirányító-7.500.-HUF ), melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A fürdőköntösök szigorúan, csak a szálloda területén használhatóak. Amennyiben az a szálloda területét elhagyja úgy 2.000.- HUF/darab/alkalom extra takarítási díjat számítunk fel.

11.12. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

11.13. A wellness látogatás szabályai mind a szállodában lakó, mind külső vendégekre egyaránt vonatkoznak. Masszázsok, kézi-,gépitestkezelések, páros jacuzzi és egyéb külön díj fejében igénybevehető kezelésekről kérjük kedves vendégeinket, hogy érdeklődjenek a recepción azok tartalmáról és anyagi vonzatáról. Ha és amennyiben azokat egyeztetés és/vagy engedély nélkül veszik igénybe azonnal, automatikusan szobaszámlára terheljük vagy helyszínen felszólítjuk értékének megtérítésére. Az előre lefoglalt kezelések 24 órával igénybevételük előttig kötbérmentesen lemondhatóak.

11.14. A Wellness szezonon kívüli működését a szálloda kapacitás erősen befolyásolja, ebből adódóan bizonyos élményelemek a recepción történő előzetes egyeztetés után kerülnek indításra a szálloda kihasználtságának és vendégeink igényeinek megfelelően a gazdaságosságot, környezettudatosságot és vendégeink kényelmét egyaránt szem előtt tartva. Szezonon kívül kérjük egyeztessen a recepcióval a wellness használatot illetően.

12. Állatok behozatala

12.1. Háziállatot a szálláshelyen csak az erre kijelölt szobákban fogadunk.

13. A Szolgáltató jogai

13.1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

13.2. A 13.1 pont szerinti zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szálláshelyet.

13.3. A komplexum területén állandó felügyeletet biztosító recepciós szolgálat jogosult a ki- és belépőVendégek és látogatói ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására.

14. A Szolgáltató kötelezettségei

14.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

14.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

14.3. A szálláshelyen belüli területen Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű zenehallgatást.

15. Az adatkezelés biztonsága

15.1. A Vendég által megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

15.2. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelőnem ad át, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

15.3. Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

15.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

16. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

16.1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobai széfben helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

16.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy amelyeket a Vendég maga okozott.

16.3. A Szolgáltató megfelelő tábla kihelyezésével kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

16.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

16.5. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

16.6. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshelyen, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

16.7. A kártérítés mértéke a Ptk. 6:369. § alapján legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

17. Titoktartás

17.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

18. Vis major

18.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, csőtörés, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Amennyiben ilyen körülmény bekövetkezik, erről az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni.

19. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

19.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló hotel található.

19.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban az Miskolci Városi Bíróság – törvényszéki hatáskör esetén az Miskolci Törvényszék – a kizárólag illetékes.

19.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése (visszaigazolás elfogadása) esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálláshely honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a szálláshely recepcióján is elhelyezi.

Önnek is jár egy kis kényeztetés

Foglaljon még ma